Galéria

Vissza az albumokhoz

Roadshow – Premontrei Szent Norbert Gimnázium2019-11-27

2019. november 27. került megrendezésre a gödöllői Premontrei Gimnázium pályaválasztási napja, ahol jelenlegi molekuláris bionika szakos hallgatónk képviselte Karunkat volt gimnáziumában. A rendezvény célja, hogy segítse a 10. és 11. osztályos középiskolai tanulókat a továbbtanulásukban, képzésük kiválasztásában. Az egész napos programon való részvétel a teljes 10. és 11. évfolyam számára kötelező volt. A program során bemutattuk Karunkat, a képzési rendszerünket, ezen belül az alap- és mesterképzéseinket. Beszéltünk a kötelező felvételi tárgyakról, felvételi követelményekről, szakmai gyakorlati helyekről, külföldi tanulmányi lehetőségekről. Beavattuk a diákokat a gólyaév fontosabb eseményeibe, rendezvényeinkbe, a Gólyanapok programjába, valamint szót ejtettünk a Gólyabálról, Offline day-ről, Önálló labor börzéről. Meséltünk az ösztöndíjainkról, hallgatói közösségeinkről. Beszámoltunk az Animátor közösségünk céljáról és feladatairól, összetartásáról, valamint A Tanulmányi Osztályunk kiemelkedő segítőkészségéről. Az előadásunk végén kérdezhettek a diákok. Többségüket szakmai gyakorlati munka és a Karon folyó kutatási lehetőség érdekelte, de sok kérdést kaptunk az egyetemi élettel kapcsolatban is. A prezentáció végén Karunk prospektusait, szórólapjait és egyéb tájékoztató dokumentumainkat is elvihették az érdeklődők.