Részvételi szabályzat

PontVelünk program rövid összefoglalása

A programba regisztrációval és ezen szabályzat elfogadásával lehet belépni. A teljes regisztráció elvégzése után a regisztráltak pontokat gyűjthetnek. A pontokat a program weboldalán meghirdetett feladatok megoldásával, eseményeken való regisztrációval és részvétellel, valamint további, későbbiekben meghirdetésre kerülő módon (továbbiakban: programelemekkel) lehet szerezni. A pontot érő programelemek pontértékeit a weboldalon tesszük közzé; a pontokat ellenőrzés után adjuk meg. A pontokat a weboldalon közzétett ajándékokra lehet beváltani. Az ajándékok leírása, mennyisége és pontértéke a weboldalon kerül közzétételre.

A programban való részvétel önkéntes, a regisztrációhoz szülői (gondviselői) hozzájárulás szükséges lehet, az adatkezelést az adatkezelési irányelveknek megfelelően végezzük. A programból történő kilépés bármikor lehetséges, amely az regisztráció (és pontok) törlésével jár. Ezt megtenni írásos nyilatkozatban kell, az adatkezelési nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően.

PontVelünk program részvételi szabályzat

A program célja

A PontVelünk pontgyűjtő program és a kapcsolódó programelemek célja, hogy széles körben népszerűsítse és programok szervezésével közelebb hozza a középiskolások és pedagógusaik számára az informatika, a bionika világát, és a kapcsolódó természettudományokat. A program során kiemelt figyelmet fordítunk a Közép-magyarországi Régió (KMR) területén kívülről érkező érdeklődőkre.

Szervezők

A program szervezői a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar (PPKE-ITK) oktatói és munkatársai, valamint az Info-Bionikai Egyesület (továbbiakban Szervezők). A szabályzattal, valamint további információkkal kapcsolatban Dr. Oláh Andráshoz lehet fordulni az olah.andras@itk.ppke.hu email címen.

A program résztvevői

A programban részt vehet minden diák és pedagógus, aki érvényes jogviszonnyal rendelkezik középfokú oktatási intézménnyel. Diákok esetén további megkötés, hogy nappali tagozatos formában vegyenek részt az oktatásban. Pedagógusok esetén megkötés, hogy a pontgyűjtésben nem vehetnek részt.

A programban részt vehet, de nem gyűjthet pontot továbbá olyan személy, aki a PPKE ITK-val munka- vagy megbízási szerződéssel jogviszonyban álló oktató vagy dolgozó, illetve ezek közeli hozzátartozója.

Regisztráció menete

A regisztráció során felhasználói fiók kerül létrehozásra. Ehhez egyrészt személyes adatnak nem minősülő információkat kérünk (ezek közül a kedvenc tantárgy, valamint a hírlevélre történő feliratkozás önkéntes, azonban a regisztráció befejezését követően pontot ér). Ezen túl személyes adatokat is kérünk, amelyek a pontgyűjtő programhoz, valamint a programhoz kapcsolódó rendezvényekre történő regisztrációhoz szükségesek. A programhoz való csatlakozás a program során bármikor lehetséges.

Tudnivalók a pontgyűjtésről és pontbeváltásról

A program során gyűjthető pontok semmilyen tanulmányi, felvételi- vagy versenyeredménnyel nem hozhatók összefüggésbe, leszámítva a programhoz kapcsolódó versenyeken történő részvételre kapott pontokat.

A pontgyűjtésről

A program keretében meghirdetett táborokban, hétvégéken, oktatási programokon stb. (közös nevükön: programelemeken) történő részvétellel pontokat lehet gyűjteni. A rendezvények meghirdetése folyamatosan történik, a pontértékek a meghirdetés pillanatában kerülnek közzétételre. A részvételhez kapcsolódó pontok az eseményt követően kerülnek jóváírásra.

Olyan rendezvények esetén, amelyen a részvétel előzetes jelentkezéshez/regisztrációhoz nem kötött (például nyílt napokon), a pontok jóváírása a rendezvényt követően történik meg két héttel. Ebben az időszakban lehetőség van utólagos regisztrációra, így a pontok pótlólagos jóváírására.

Az adott program jellegétől függően egyes eseményekre történő regisztráció létszámkorláthoz kötött. A részvételt a Szervezők további feltételekhez köthetik, amelyeket az egyes programok weboldalán lehet elolvasni, a programra vonatkozó speciális szabályzatokban.

A jelentkezések feldolgozása a jelentkezések sorrendjében történik.

Pontgyűjtés programokon történő részvétellel

A program keretében a program hivatalos weboldalán különböző programokat, versenyeket, táborokat stb. hirdetünk, amelyeken való részvétellel pontokat lehet gyűjteni. Az egyes programok pontértékét az egyes kiírások határozzák meg.

Pontgyűjtés feladatok megoldásával

A program keretében a program hivatalos weboldalán különböző megoldandó feladatokat, problémákat teszünk közzé, amelyek hibátlan megoldásáért pontokat lehet gyűjteni. A beadás módját, a határidőket, a pontértéket és az értékelés menetét az egyes kiírások határozzák meg.

Pontgyűjtés további módon

A Szervezők fenntartják annak lehetőségét, hogy a regisztráltak további extra pontokat szerezzenek, bizonyos feltételek teljesítése esetén. A feltételeket, illetve pontértéket a weboldalon tesszük közzé.

Pontbeváltás

Az összegyűjtött pontokat ajándékokra lehet beváltani. Az egyes ajándékok és azok pontértéke a weboldalon kerül közzétételre. A pontbeváltás során egy adott ajándék kiválasztásakor az igény rögzítésre kerül, Az igények a beérkezés sorrendjében kerülnek feldolgozásra, és a készlet erejéig tudjuk kielégíteni. Amennyiben a feldolgozás során az adott ajándék elfogy, úgy a pontbeváltás meghiúsul, és a pont újbóli jóváírásra kerül. Erről a regisztrált személy értesítést kap. A feldolgozást követően a kiválasztott ajándékot a regisztráció során megadott címre postázzuk. Negatív pontegyenleg nem lehetséges, valamint töredékpontokat sem tudunk elszámolni.

Kvóták

A program során az egyes rendezvények férőhelyeire, a rendelkezésre álló erőforrások beosztására vonatkozóan a Szervezők fenntartják a jogot különböző korlátok és korlátozások alkalmazására annak érdekében, hogy a program mind létszám, mind a résztvevők oktatási intézmények geográfiai megoszlásának tekintetében minél szélesebb körben elérhető legyen. A program során az elérhető ajándékokra vonatkozóan további kvóták kerülhetnek meghatározásra azért, hogy az egyes ajándékokból rendelkezésre álló készletekre folyamatosan legyen lehetőség igényt beadni.

Programból történő kilépés

A programból történő kilépés indokolás nélkül bármikor lehetséges. A kilépés a regisztráció és a megszerzett pontok egyidejű törlésével jár. A kilépést megtenni írásos nyilatkozatban kell, az adatkezelési nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően. A programból történő kilépésre vonatkozó adattörlés abban az esetben nem történik meg, amennyiben valamilyen eseményen a regisztrált résztvevő már részt vett, vagy pontot váltott be. A fentiek esetén a Szervezők elszámolási kötelezettséggel tartoznak a Támogató felé, amelyhez az adatok további kezelése szükséges. Ezt a kitételt a regisztráltak a regisztráció során tudomásul veszik és elfogadják.

Programból való kizárás

A programból kizárásra kerül az a személy, i) aki a szabályzatot bármiben megsérti; ii) aki informatikai, vagy egyéb eszközök alkalmazásával az eseményekre történő jelentkezés kvótáját, pontbeváltás módját befolyásolja, és ezzel előnyre tesz szert; iii) valótlan adatot ad meg a regisztráció során. A programból történő kizárás következménye az újabb regisztrációtól történő eltiltás is. A programból történő kizárás következtében a regisztráció törlése nem történik meg abban az esetben, amennyiben valamilyen eseményen a regisztrált résztvevő már részt vett, vagy pontot váltott be. Ezen esetekben a Szervezők elszámolási kötelezettséggel tartoznak a Támogató felé, amelyhez az adatok további kezelése szükséges. Ezt a kitételt a regisztráltak a regisztráció során tudomásul veszik és elfogadják.

Kiegészítő szabályok

Ezt a szabályzást a programba történő regisztráció során a regisztráló személy elfogadja, és magára nézve kötelezőnek tekinti. Az egyes eseményekre történő jelentkezés során további Szabályzatok elfogadására kerülhet sor, amelyek az adott események speciális szabályait tartalmazzák. A speciális és általános szabályok esetleges ellentmondása esetén az általános szabályokban megfogalmazottak a mérvadók.